1629 - hanke

Kysely ja työpaja vuosina 1988-2000 syntyneille soinilaisille nuorille

 

Olemme Soinin 4H-yhdistyksessä käynnistäneet vuoden 2016 alusta puolivuotisen 1629 – hankkeen, jonka avulla selvitämme, miten Soinin 4H-yhdistyksen toimintaa pitäisi kehittää, jotta myös 16–29–vuotiailla olisi mahdollisuuksia innostua ja osallistua toimintaan. Soinin 4H-yhdistyksen toiminta on tarkoitettu 6-29-vuotiaille lapsille ja nuorille, mutta se on tällä hetkellä painottunut enemmän alle 16-vuotiaisiin.

Tähän liittyen Soinin 4H-yhdistys toteuttaa ajalla 23.3.–30.4.2016 sähköisen kyselyn, johon pääsevät vastaamaan kaikki soinilaiset vuosina 1988-2000 syntyneet nuoret.  Linkki kyselyyn:  https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1057132&SID=cefaa5fd-bf27-4d80-aa92-be22125b9e34&dy=1227251750

Kyselyyn tulleiden vastausten pohjalta pyrimme kehittämään toimintaamme niin, että myös yli 16-vuotiailla soinilaisilla olisi mahdollisuus toteuttaa itseään, viettää mielekästä vapaa-aikaa yksin tai yhdessä ystävien kanssa ja oppia tärkeitä taitoja tulevaisuutta ajatellen.

 

NUORTEN UNELMILLE SIIVET- työpaja lauantaina 9.4.2016

 

Kyselyn lisäksi Soinin 4H-yhdistys järjestää hankkeeseen liittyen Lauantaina 9.4.2016 klo 12-16:00 NUORTEN UNELMILLE SIIVET –työpajan, johon niin ikään ovat tervetulleita kaikki vuosina 1988-2000 syntyneet, soinilaiset nuoret.

Tämä toiminnallisen työpajan tavoitteena on saada nuoret itse ideoimaan millaiseen toimintaan he haluavat osallistua ja mitä he itse haluavat tehdä sekä millaiseksi Soinin 4H:n toimintaa voisi paikkakunnalla kehittää heidän näkökulmastaan. Teemoina työpajassa ovat nuorten osallisuus, innostaminen ja hyvinvointi ja sen toteuttaa kaksi valmentajaa nuorten yrittäjyystalo Innolasta, Muuramesta.

Työpaja järjestetään Soinin Nuorisotiloilla (osoite Alajärventie 2, Liikekeskus, käynti kulmasta rakennuksen takaa) ja päivän aikana on kahvitarjoilu. Osallistuminen on maksutonta.

Ilmoittaudu työpajaan pikimmiten puh. 0400-649873 tai sähköposti soini@4h.fi, kuitenkin viimeistään 5.4.2016 tarjoilujen vuoksi.

Lisätietoja Saija Källi, Soinin 4H-yhdistys, puh. 0400-649873, soini@4h.fi, soini.4h.fi      

TIETOA 1629-HANKKEESTA:

 

Soinin 4H-yhdistys aloitti vuoden 2016 alusta puolivuotisen esiselvityshankkeen nimeltään 1629 – selvitys 16-29 -vuotiaiden toiminnan kehittämiseksi (lyhyesti 1629-hanke). Hanke on Leader-hanke, johon rahoitusta myönsi Kuudestaan ry ja sen tavoitteena on saada selville tarvittavat toimenpiteet miten Soinin 4H-yhdistyksen toimintaa pitäisi kehittää ja mitä/minkälaisia toimia tai tiloja vaatisi, jotta 16-29 -vuotiaat soinilaiset saataisiin mukaan toimintaan.

Soinin 4H-yhdistyksen toiminta on tarkoitettu 6-29-vuotiaille lapsille ja nuorille. Toimintamme on kuitenkin pääsääntöisesti keskittynyt alle 16-vuotiaisiin. Haluamme kehittää jatkossa toimintaamme siten, että se olisi mahdollisimman monipuolista ja vakiintunutta, jotta myös nuorilla 16-vuotiaasta aina 29-ikävuoteen asti olisi mahdollisuuksia innostua toiminnastamme, saada työelämäkokemuksia ja uskallusta yritteliäisyyteen ja yrittäjyyteen, mahdollisuuksia harrastusten löytymiseen ja harrastamiseen ja virkistäytymiseen ja sitä kautta olla edistämässä heidän hyvinvointiaan ja elämänhallintaansa sekä ehkäistä heidän syrjäytymistään.

Soinilaisille nuorille (16-29v.) tehdään kevään 2016 aikana verkkokysely ja tämän nuorille tehdyn sähköisen kyselyn perusteella tehdään yhteenveto millaisen toiminnan tarve nuorilla on toimintaan ja tiloihin nähden. Lisäksi nuorille järjestetään vähintään yksi ideointi- / suunnittelutilaisuus, jossa mm. aktivoidaan ja sparrataan heitä ideoimaan toimintaa. Mahdollisesti innokkaimpien nuorten kanssa tehdään tutustumismatka heitä kiinnostavaan kohteeseen.

Koemme että hanke tukee ja jatkotoimenpiteistä riippuen lisää maaseudun elinvoimaisuutta, tukee nuorten hyvinvointia, edistää nuorten yrittäjyyttä ja yrittäjyyskasvatusta sekä lisää sosiaalista pääomaa ja harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia.

Kaikkia soinilaisia 16-29 -vuotiaita nuoria tullaan lähestymään alkukevään aikana kirjeellä, jossa on tietoa hankkeesta, verkkokyselystä sekä ideointi-/ suunnittelupäivästä. Kyselyn teemme sähköisesti, johon jaamme linkkiä kirjeen lisäksi myös sähköisessä muodossa Soinin 4H-yhdistyksen Facebook- ja kotisivuilla.

Hankkeen toteutumista arvioidaan saatujen vastausten ja ideoiden perusteella. Soinin 4H-yhdistyksen hallitus arvioi hankkeessa syntyneiden ideoiden, tulosten ja yhteenvetojen perusteella miten edetään 16-29-vuotiaiden toiminnan kehittämiseksi ja millaisia tilaratkaisuja toiminta vaatii.

1629-hankkeen tiedottamisessa käytämme Soinin 4H-yhdistyksen nettisivuja, Facebook-sivuja, paikallislehtiä sekä Soinin nuorisotiloja.

Lisätietoja hankkeesta antaa

Saija Källi, toiminnanjohtaja, Soinin 4H-yhdistys, puh. 0400-649873, soini@4h.fi, soini.4h.fi