KESÄTYÖ 4H-YRITTÄJÄNÄ TUKI

Soinin kunta ja Soinin 4H-yhdistys järjestävät yhteistyössä soinilaisille 13–28-vuotiaille (synt. 1995–2010) mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä 200 euron suuruisella Kesätyö 4H-yrittäjänä-tuella.

Oma 4H-yritys antaa nuorelle mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä turvallisesti ja ohjatusti. 4H-yritys on keino tienata rahaa, mutta elinkeinosta ei ole kysymys. Yritys on harrastustoimintaa, ja nuori etenee siinä aina omaan tahtiinsa. Oma 4H-yritys on hyvä tapa selvittää, sopiiko yrittäminen sinulle. Tutustu 4H-yrittäjyyteen https://4h.fi/toita/perusta-oma-yritys/ -sivustolla.

Tuen hakuehdot
Tukea voi hakea ajalle 1.5.-30.9.2023. Tuen suuruus on 200 €/nuori. Tuki edellyttää työskentelyä vähintään 50 h/nuori. Tuki on henkilökohtainen. Ryhmässä toimittaessa jokainen ryhmän jäsen perustaa oman 4H-yrityksen ja kukin 4H-yrittäjä on oikeutettu saamaan oman tuen. Jokainen nuori hakee erikseen omaa tukeaan sekä raportoi erikseen omalta osaltaan.

Mikäli jo aiemmin toimineen 4H-yrityksen 4H-yrittäjä hakee tukea toimivalle 4H-yritykselleen, tulee hänen kertoa hakemuksessaan, miten aikoo kehittää 4H-yrityksensä toimintaa tukea koskevana kesänä. Tukea myönnettäessä etusijalla ovat uudet 4H-yrittäjät.

Hakuaika päättyy pe 19.5.2023 klo 15:00. Paperisia hakulomakkeita saa 4H-toimistosta, jonne ne tulee myös palauttaa.

Tuki maksetaan pääsääntöisesti yhdessä erässä (loka-marraskuussa). Nuori voi kuitenkin anoa maksatusta kahdessa erässä (1.erä touko-kesäkuussa, 2. erä loka-marraskuussa) hyvin perusteluin. Tuen maksatus tapahtuu erillisellä lomakkeella. Tuen maksamisen edellytyksenä on 4H-yrityksen perustaminen, ohjaussopimus, liiketoimintasuunnitelma ja toimintakertomus talousraportteineen sekä henkilökohtainen tuntikirjanpito palautettuna Soinin 4H-yhdistykseen. Maksatuksesta annetaan erikseen ohjeet niille, joille tuki myönnetään.

Lisätietoja: Vuokko Viirumäki, soini@4h.fi , puh. 040 064 9873 


HAKEMUS
KESÄTYÖTUKI 4H-YRITTÄJÄLLE 

Tukea voivat hakea 13-28 -vuotiaat (s.1995 - 2010) uudet ja jo toimivat 4H-yrittäjät. Hakemukset tulee toimittaa perjantaihin 19.5.2023 mennessä.

4H-yritys